Tämä on vähän niinkuin jatko-osa aiemmalle "sukupuolia on kolme" -artikkelilleni, ja tällä kertaa vähän eri näkökantilta. Toteutan omaa muille esittämääni pyyntöä/toivetta asiallisesta keskustelusta, ja normaali naseva linjani tulee jatkumaan sitten toisissa merkeissä. Tämä aihe on vaivannut mua, ja mielentilan takia puutteelliseksi ja yksipuoliseksi jäänyt edellinen artikkeli on hieman harmittanut. Tämä on keskustelu, missä tarvitaan järjellistä dialogia ja molempien puolien kuuntelemista ja avointa mieltä yrittää ymmärtää. Ja siksi oonkin pyöritellyt näitä asioita paljon päässäni ja tuonut näitä "blogaajan töitä" jälleen kotiin ja kodin keskusteluihin tarkoituksenani saada asiaan parempaa ymmärrystä, näkökantaa, ja jonkinlaista valaistumista. Luodakseni kannanoton, jonka kanssa jo kehtaisin esiintyä omilla kasvoillani ja nimellänikin sopivassa tilanteessa. Ja siitä oikeastaan saatan kirjoittaa seuraavalla kerralla lähiaikoina. Korostan että artikkeli on kokeilumielinen.


Aluksi, mä edelleenkin pitäydyn siinä kannassani, että valtaosa transidentiteettisistä on tuiki tavallisia onnekkaita cistyttöjä ja -poikia, jotka ovat sekoittaneet sukupuolen ja sukupuolinormit ja -roolit vähän keskenään. Mutta sille on syynsä, ei nämä jutut tyhjästä lähde liikkeelle. Mutta tosiaan perinteisiin sukupuolinormeihin sopimattomuus ei tarkoita että sukupuoli olisi jokin muu kuin poika tai tyttö. Ja käytän itseäni esimerkkinä, sillä en itse ole sukupuolinormeihin sopiva. Pidän transtaustastani huolimatta edelleen joitain miesten vaatteita, pukeudun muutenkin erikoisesti, en meikkaa, hiukseni ovat lyhyet ja värikkäät, pidän maskuliinisiksi mielletyistä asioista, käsialani on huono, en osaa kokata, olen lesbo, jne jne. Silti, olen nainen. Aivan yhtä nainen kuin se perinteinen stereotyyppikin johon normit perustuvat. Sukupuoli ei edellytä mitään tietynlaista olemusta ihmiseltä. Tämä on se, mikä on tilanteen aiheuttanut.
Konservatiiviset ihmiset yrittävät pitää yllä näitä perinteisiä normeja, ja se luo osalle nuorisosta valtavia paineita, koska he yksinkertaisesti kokevat normit ahtaina. Nuoriso tänä päivänä on hyvin valveutunutta ja keskenään hyvin suvaitsevaisia, individualistisia ja kapinahenkisiä, ja maailman muututtua he eivät yksinkertaisesti halua elää samanlaista elämää kuin aiemmat sukupolvet, joiden aikana maailma oli erilainen. Maailma muuttuu, ihmiset muuttuvat, ja normien on muututtava mukana. Muutoksen vastustaminen vain lisää kapinahenkeä ja seurauksena on tämä tilanteemme. Nuoret eivät suostu perääntymään normeihin, ja "hylkäävät sukupuolensa" päästäkseen irti siitä normi-paineistuksesta. He keksivät ja omaksuvat itseään kuvaavia sukupuolitermejä paikatakseen sitä tyhjiötä. Vika ei ole näissä ihmisissä eikä sukupuolissa, vaan normeissa. Kun pääsemme yli vanhoista aikaamme sopimattomista normeista, edistämme kaikkien hyvinvointia.

Normien keventäminen on hyvä asia yhteiskunnan kannalta ja välttämätöntä evoluutiota maailmamme itsensä muuttuessa. Kyse ei ole perinteisten miehekkäiden miesten ja naisellisten naisten hävittämisestä - ei todellakaan sillä hehän ovat edelleen se merkittävä enemmistö väestöstä - vaan vaihtoehtojen lisäämisestä ja erilaisten valintojen ja arvojen hyväksynnästä niiden perinteisten ohella. Kyse on kohtuullisesta rajojen löysäämisestä. Nämä nuoret ja nuoret aikuiset ovat lähtökohtaisesti hyvällä asialla, mutta juttu on mennyt sekaisin ja karannut käsistä, kun on lähdetty hakemaan sitä validaatiota tunteille hieman väärästä paikasta. (Ja osa vain menee muodin mukana..) Ei, nämä dysforiaa kokemattomat nuoret eivät ole transsukupuolisia, vaan jotain muuta, josta käytän termiä transidentiteettinen. Kiitos lukijapalautteesta termin mietinnässä! Mutta vaikka he eivät ole transsukupuolisia, ei heitä ja heidän taisteluaan pidä kuitenkaan väheksyä ja halventaa, sillä loppujen lopuksi kyse on inhimillisestä tarpeesta ja tavoitteesta kun sitä alkaa näin syvemmältä kaivelemaan. Mutta ero on kuitenkin tehtävä selväksi, koska yksinkertaisesti on kyse kahdesta aivan eri ilmiöstä. Transsukupuolisuudesta ja transidentiteettisyydestä. Toiset haluavat muuttaa kehojaan, toiset haluavat vain irtautua tiukista sukupuolinormeista.

Kun nämä asiat saadaan erotettua toisistaan ja yhdistetään oikean termin alle, on mahdollista päästä tasolle jolla ihmiset ymmärtävät toisiaan ja kykenevät tavoittelemaan erillään omia tavoitteitaan kuten kaikki muutkin ryhmät, mutta myös tavoitella yhteisiä tavoitteita. Nämä asiat eivät pohjimmiltaan ole toisensa poissulkevia! Kuten näette, mäkin kannatan molempia puolia niiden omissa tavoitteissaan. Koska kun puolet lakkaavat taistelemasta keskenään, tulemme näkemään toiveissamme myös yhtäläisyyksiä, tavoitteita, jotka edistävät molempien ryhmien elintason nousua ja syrjinnän vähenemistä.

Yhteiselo vaatii kompromisseja, joita kumpikaan puoli ei ole ollut valmiita tekemään. Transsukupuolisten mielestä tässä ei ole mitään pohdittavaa, transidentiteettiset vain eivät ole osa heitä ja heidän pitäisi lopettaa yhteisöön tunkeminen. Transidentiteettisten mielestä transsukupuoliset ovat myötätunnottomia ja elitistisiä normien ylläpitäjiä. Tältä pohjalta on vaikea rakentaa mitään, jos kumpikaan ei ole valmis antamaan yhtään periksi.
Transsukupuoliset, meidän on hyväksyttävä se tosiasia, että transidentiteettiset ovat nyt osa yhteisöä. Voimme kiistellä siitä kuuluisiko heidän olla, mutta se ei muuta sitä että he nyt vaan näkevät olevansa, ja se tilanne ei ole muuttumassa lähiaikoina.
Transidentiteettiset, teidän on hyväksyttävä se tosiasia, että niin kauan kun te ette halua korjata kehojanne ja muuttaa olemustanne sukupuolen fysiologisella tasolla, te olette cissukupuolisia. Te voitte kiistellä siitä vaaditaanko muutoshalua, mutta se ei muuta sitä että me nyt vaan näemme sen olevan niin, ja se tilanne ei ole muuttumassa lähiaikoina.
Molempien on nyt tajuttava ottaa ja jättää. Transidentiteettiset ovat cissukupuolisia, mutta he ovat myös osa transyhteisöä. Me olemme erilliset ryhmät, me emme puutu toistemme asioihin, mutta voimme ajaa yhteisiäkin tavoitteita. Tiedän että kumpikaan puoli ei ole tyytyväinen kompromisseihin, ja meillä tulee aina olemaan erimielisyyksiä, sillä tavoitteemme ovat välillä toisillemme jopa haitallisia, mutta yhdessä voimme pyrkiä kohti parempaa tulevaa.

 

-Anshalla ☣